blog architektoniczny
Strona główna Biura Projektowego - Furmanek AleksanderRealizacje Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
Strona główna Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
Artis sola domina necessitas
Artis sola domina necessitas
Artis sola domina necessitas

Wizualizacja projektu Biura Projektowego - Furmanek Aleksander - budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Poznańskiej Wizualizacja projektu Biura Projektowego - Furmanek Aleksander - budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na Podgórzu w Toruniu

Trochę o głównym projektanciePublikacje naukowe

dr inż. arch. Aleksander Filip Furmanek
  a u t o r   s t r o n y  -
na dziedzińcu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej
Wykształcenie


2009-2014:  stacjonarne studia doktoranckie i doktorat - stopień naukowy doktora
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: architektura i urbanistyka
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury


2022-2023:  wykształcenie uzupełniające - dwusemestralne studia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Akademia Pożarnicza w Warszawie


2010-2011:  wykształcenie uzupełniające - Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego (trzysemestralne)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych


1995-2000:  wykształcenie wyższe techniczne - magister inżynier architekt
kierunek: architektura i urbanistyka
Politechnika Poznańska, Wydział Architektury


1993-1998:  wykształcenie wyższe zawodowe zaoczne - inżynier
specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie
Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

2004:  uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń - Kujawsko-Pomorska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów


Projektowanie architektoniczno-budowlane 
od 2005:  wielobranżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe opracowane przez własną pracownię Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander; przeważające rodzaje obiektów to budynki mieszkalne wielorodzinne i użyteczności publicznej (też w obszarze pod ochroną konserwatorską)

2002-2004:  współpraca z kilkoma pracowniami architektonicznymi z Torunia (obiekty zabytkowe, przemysłowe, użyteczności publicznej i inne)
Koncepcje architektoniczne 
od 2001:  opracowanie kilkudziesięciu autorskich koncepcji architektonicznych dla inwestycji budowlanych o różnej skali i przeznaczeniu - od małych domków jednorodzinnych przez obiekty użyteczności publicznej (edukacyjno-oświatowe, handel i inne), aż po wielofunkcyjne kompleksy zabudowy
Inwentaryzacje budowlane ulica Strumykowa w Toruniu - kład pierzei południowo-zachodniej

2010:   inwentaryzacja budowlana budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki w Ciechocinku

2007:   inwentaryzacja budowlana budynku kamienicy z oficyną, dawniej dom zakonny ss. Elżbietanek, ul. Tumska 18 w Chełmży

2005:   inwentaryzacja budowlana przedszkola wojskowego z budynkami gospodarczymi zlokalizowanego przy ul. Wola Zamkowa 19 w Toruniu

2004:   rysunki inwentaryzacyjne budynku teatru "Baj Pomorski" położonego przy ul. Piernikarskiej 9 w Toruniu

2002:   inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 22 w Toruniu

2001:   inwentaryzacja budowlana kamienicy położonej przy ul. Mostowej 8 w Toruniu
Doświadczenie na budowie
od 2005:  pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji zaprojektowanych przez Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander (na zdjęciu - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zbożowej w Toruniu)

2001-2002:  praca na stanowisku inżyniera budowy w firmie "MARBUD" Sp. z o.o. przy realizacji budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych) oraz użyteczności publicznej (szkoła oraz pawilon handlowo-usługowy) prowadzonych przez przedsiębiorstwo w Toruniu i okolicach
A poza tym...2005-2009:   sprawdzanie projektów pod względem zgodności z przepisami

2005-2006:   opracowanie kilku programów funkcjonalno-użytkowych

2004:   (zdjęcie) udział w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej stoiska kwiaciarni na Starym Rynku w Toruniu
Praca dydaktyczna

od 2014:   Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
- nauczyciel akademicki


2013-2015:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
- nauczyciel akademicki

Warsztaty

 • Prowadzenie wraz z mec. Wojciechem Giżyckim Warsztatów Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP w Warszawie w dniu 22 czerwca 2017 r.

Członkostwo w organizacjach architektonicznych

od 2004:   Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP - Okręgowy Oddział  Izby Architektów RP

 • Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – w latach 2006÷2010
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – w latach 2010÷2014
 • Sekretarz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – w latach 2014÷2016
 • Delegat na zjazd KPOIA RP – od marca 2014 r.
 • Przewodniczący zespołu do spraw prawa autorskiego – w latach 2014÷2018
 • Członek zespołu do spraw warunków wykonywania zawodu architekta (działającego przy Krajowej Radzie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej) – w latach 2015÷2018
 • Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – od 2016 r.


od 2000:   Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) - Oddział Toruński

 • Członek Zarządu Oddziału – w latach 2003÷2009
 • Członek Sądu Koleżeńskiego – w latach 2009÷2012
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – w latach 2015÷2019
 • Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego – w latach 2019÷2023
 • Członek Sądu Koleżeńskiego – od 2023 r.


Nagrody

 • Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I Stopnia - 27 marca 2010 r.
 • Wyróżnienie dla obiektu Centrum Dialogu zlokalizowanego przy pl. Bł. Ks. Phm. S. Frelichowskiego 1 w Toruniu w konkursie "Obiekt Roku - edycja 2011-2012" (w kategorii: "obiekty użyteczności publicznej") organizowanym przez Urząd Miasta Torunia - 30 września 2013 r.
 • Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej II Stopnia - 2 czerwca 2017 r.
 • Wyróżnienie SARP III-go Stopnia Brązowa Odznaka SARP - 16 grudnia 2019 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Bydgoskiej za wyróżniające osiągnięcia w działalności dydaktycznej w 2020 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Bydgoskiej za wyróżniające osiągnięcia w działalności dydaktycznej w 2021 r.Zainteresowania i hobby

 • architektura, dziedzictwo architektoniczne
 • grafika komputerowa
 • tworzenie stron internetowych, programowanie
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • filozofia, deontologia
 • jazda na rowerze
 • snowboarding
 • żeglarstwo
Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander 2009-2024
Dół strony