blog architektoniczny
Strona główna Biura Projektowego - Furmanek AleksanderRealizacje Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
Strona główna Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
Artis sola domina necessitas
Artis sola domina necessitas
Artis sola domina necessitas


Pierwsza setka słówek

Niedawno zdałem sobie sprawę, że już ponad dwadzieścia lat jestem w ten, czy inny sposób związany z architekturą i budownictwem. Najpierw jako student Politechniki Poznańskiej na Budownictwie oraz na Architekturze i Urbanistyce. Następnie praca w Toruniu jako inżynier budowy w wykonawstwie budowlanym, później praktyka w pracowni architektonicznej jako asystent projektanta. Po zdobyciu uprawnień budowlanych od dziewięciu lat prowadzę własne biuro projektowe. Od kilku lat poszerzam dodatkowo swoją wiedzę na temat architektury i dziedzictwa kulturowego, a od niedawna prowadzę zajęcia dydaktyczne z projektowania architektonicznego i urbanistycznego na uczelni. Przez cały ten okres zetknąłem się z naprawdę ogromną ilością terminów i problemów związanych z architekturą i budownictwem. Jest ich tak dużo, że nie zdziwiłbym się, gdyby szczegółowe opisanie wszystkich zajęło kolejne dwadzieścia lat, a może nawet i więcej. W dobie płynnej nowoczesności znalezienie czasu na wykonanie takiej benedyktyńskiej pracy tylko przez jedną osobę wydaje się czystą abstrakcją. O wiele krótsze mogłoby być zebranie jedynie hasłowo samych terminów, stworzenie czegoś w rodzaju katalogu. Enumeratywne zestawienie jest możliwe i samo w sobie może być interesujące, a także przydatne. Wierzę, że nie tylko dla mnie! Postanowiłem spróbować i tak powstała pierwsza partia lub przekornie mówiąc transza (ma to być świadoma aluzja do terminologii stosowanej w deregulacji zawodów zaufania publicznego, m. in. architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa, do której mój stosunek jest zdecydowanie krytyczny). Słówka będą umieszczane pionowo w lewej kolumnie bloga w porządku alfabetycznym. Kolejne transze będą stopniowo wypełniały rozpoczęte dziś zestawienie, także z czasem będzie trudno ocenić, które w jakim momencie doszły. Dlatego też przy okazji każdej nowej partii terminów będzie ona każdorazowo zaprezentowana w osobnym artykule.

Pierwsza setka określeń w katalogu słówek budowlanych jest następująca: antresola, attyka, badania archeologiczne, badania architektoniczne, badania konserwatorskie, balkon, beton komórkowy, beton sprężony, beton wodoszczelny, bieg schodowy, blachownica, blok wapienno-piaskowy, ceownik, cegła dziewiątka, cegła dziurawka, cegła klinkierowa, cegła pełna, cegła szamotowa, dachówka karpiówka, deskowanie tracone, drut wiązałkowy, dwuteownik zwykły, dylatacja pionowa, empora, facjatka, gont bitumiczny, gruntowy wymiennik ciepła, izolacja termiczna, kątownik równoramienny, keramzyt, kotwa stalowa, kratownica, krokiew drewniana, krokiew koszowa, krokiew narożnikowa, linia zabudowy, loggia, lokal mieszkalny, lukarna, ława fundamentowa, mapa sytuacyjno-wysokościowa do projektowania, marka stalowa, maszkaron, maszt flagowy, metaloplastyka, nadciąg żelbetowy, nadproże monolityczne, nadproże prefabrykowane, nadzór autorski, nadzór inwestorski, obiekt tymczasowy, ogrodzenie terenu budowy, parapet zewnętrzny, pilaster, plac budowy, płaskownik, płatew drewniana, płyta fundamentowa, płyta kanałowa, podciąg żelbetowy, połać dachowa, połączenie nitowane, połączenie śrubowe, powłoka malarska, pręt stalowy, profil stalowy zamknięty, roboty budowlane, roboty rozbiórkowe, roboty zanikające, roboty zakryte, rura stalowa, rusztowanie drewniane, ryzalit, schody hiszpańskie, schody ruchome, schody terenowe, słup drewniany, stal walcowana, stal zimnogięta, stal żebrowana, stopa fundamentowa, strop drewniany, strzemiona, sufit, syrena alarmowa, ściąg stalowy, środnik, śruba rzymska, taras zielony, technologia tradycyjna, technologia uprzemysłowiona, teownik, teren budowy, tynk dekoracyjny, uzbrojenie techniczne, westybul, więźba dachowa, wykusz, zastrzał, żyrandol.

Jak widać dotyczą one szerokiego spektrum zagadnień związanych z architekturą i urbanistyką, budownictwem, wielu branż oraz różnych faz procesu inwestycyjnego. Ponadto nie ograniczają się wyłącznie do czasów współczesnych, ale też obejmują wybrane zagadnienia architektury zabytkowej (przykładem mogą być takie terminy w pierwszej setce, jak: empora, maszkaron, schody hiszpańskie czy westybul). Chciałbym tu jeszcze dodać, że kolejność dodawania nowych określeń w poszczególnych partiach jest całkowicie dowolna. Sam fakt pojawienia się czegoś w pierwszej części czy w którejś późniejszej niczego specjalnego nie oznacza, ani wartościowania, ani podkreślania czegokolwiek, itp.

Także pierwsza setka już jest. Stopniowo będę dodawał nowe terminy w większym lub mniejszym stopniu związane z moją pracą i zainteresowaniami zawodowymi. Ciekawe, ile tego się finalnie uzbiera?

[2014.01.31; kategoria: Słówka budowlane; autor: AF]


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander