Strona główna Biura Projektowego - Furmanek AleksanderRealizacje Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
   Blog    Projekty   Firma      Autor    Kontakt
Strona główna Biura Projektowego - Furmanek Aleksanderwersja polskaEnglish versiondeutsche FassungArtis sola domina necessitas


dr inż. arch. Aleksander Filip Furmanek    

-  a u t o r   s t r o n y  -

na dziedzińcu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej


 Wykształcenie


2009-2014:

stacjonarne studia doktoranckie i doktorat - stopień naukowy doktora

 

dziedzina: nauki techniczne

 

dyscyplina: architektura i urbanistyka

 

- Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

 

rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność etyczna architekta w dziedzinie

 

materialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce (wersja elektroniczna

 

jest dostępna na stronie internetowej repo.bg.pw.edu.pl)

 

 

2010-2011:

wykształcenie uzupełniające - Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa

 

i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego

 

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych

 

 

1995-2000:

wykształcenie wyższe techniczne - magister inżynier architekt

 

kierunek: architektura i urbanistyka

 

- Politechnika Poznańska, Wydział Architektury

 

 

1993-1998:

wykształcenie wyższe zawodowe zaoczne - inżynier

 

specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie

 

- Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

 

  Środowiska

 

 


 Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe


2004:

uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

- Kujawsko-Pomorska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów
        projektowanie architektoniczno-budowlane


 

 

od 2005:

wielobranżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe opracowane

 

przez własną pracownię Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander;

 

przeważające rodzaje obiektów to budynki mieszkalne wielorodzinne i

 

użyteczności publicznej (też w obszarze pod ochroną konserwatorską)

2002-2004:

współpraca z kilkoma pracowniami architektonicznymi z Torunia

 

(obiekty zabytkowe, przemysłowe, użyteczności publicznej i inne)

 

         koncepcje architektoniczne


 

 

od 2001:

opracowanie kilkudziesięciu autorskich koncepcji architektonicznych

 

dla inwestycji budowlanych o różnej skali i przeznaczeniu -

 

od małych domków jednorodzinnych przez obiekty użyteczności

 

publicznej (edukacyjno-oświatowe, handel i inne), aż po

 

wielofunkcyjne kompleksy zabudowy

 

         inwentaryzacje budowlane


 

ulica Strumykowa w Toruniu - kład pierzei południowo-zachodniej

 

 

2010:  

inwentaryzacja budowlana budynku internatu Liceum

 

Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki w Ciechocinku

2007:  

inwentaryzacja budowlana budynku kamienicy z oficyną,

 

dawniej dom zakonny ss. Elżbietanek, ul. Tumska 18 w Chełmży

2005:  

inwentaryzacja budowlana przedszkola wojskowego z budynkami

 

gospodarczymi zlokalizowanego przy ul. Wola Zamkowa 19 w Toruniu

2004:  

rysunki inwentaryzacyjne budynku teatru "Baj Pomorski" położonego

 

przy ul. Piernikarskiej 9 w Toruniu

2002:  

inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego położonego przy

 

ul. Wały Gen. Sikorskiego 22 w Toruniu

2001:  

inwentaryzacja budowlana kamienicy położonej przy ul. Mostowej 8

 

w Toruniu

 

        doświadczenie na budowie


 

 

od 2005:

pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji

 

zaprojektowanych przez Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander

 

(na zdjęciu - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

przy ul. Zbożowej w Toruniu)

2001-2002:

praca na stanowisku inżyniera budowy w firmie "MARBUD" Sp. z o.o.

 

przy realizacji budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych) oraz

 

użyteczności publicznej (szkoła oraz pawilon handlowo-usługowy)

 

prowadzonych przez przedsiębiorstwo w Toruniu i okolicach

 

         a poza tym...


2005-2009:   sprawdzanie projektów pod względem zgodności z przepisami
 
2005-2006:   opracowanie kilku programów funkcjonalno-użytkowych
 
2004:   (zdjęcie) udział w konkursie na opracowanie koncepcji arch. stoiska kwiaciarni na Starym Rynku w Toruniu

 
 Praca dydaktyczna

 

od 2014:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

- nauczyciel akademicki

 

2013-2015:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

- nauczyciel akademicki


 Warsztaty


 • Prowadzenie wraz z mec. Wojciechem Giżyckim Warsztatów Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP w Warszawie w dniu 22 czerwca 2017 r.


 Publikacje naukowe
 Członkostwo w organizacjach architektonicznych


od 2004:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP

 

- Okręgowy Oddział  Izby Architektów RP

 

 • Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – w latach 2006÷2010
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej                                          – w latach 2010÷2014
 • Sekretarz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – od marca 2014 r. do grudnia 2016
 • Delegat na zjazd KPOIA RP – od marca 2014 r.
 • Przewodniczący zespołu do spraw prawa autorskiego – w latach 2014÷2018 r.
 • Członek zespołu do spraw warunków wykonywania zawodu architekta (działającego przy Krajowej Radzie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej) – w latach 2015÷2018
 • Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – od grudnia 2016 r.

 

od 2000:

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) - Oddział Toruński

 

 • Członek Zarządu Oddziału – w latach 2003÷2009
 • Członek Sądu Koleżeńskiego – w latach 2009÷2012
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – w latach 2015÷2019


 Nagrody


 • Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I Stopnia - 27 marca 2010 r.
 • Wyróżnienie dla obiektu Centrum Dialogu zlokalizowanego przy pl. Bł. Ks. Phm. S. Frelichowskiego 1 w Toruniu w konkursie "Obiekt Roku - edycja 2011-2012" (w kategorii: "obiekty użyteczności publicznej") organizowanym przez Urząd Miasta Torunia - 30 września 2013 r.
 • Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej II Stopnia - 2 czerwca 2017 r. Zainteresowania i hobby

 • dziedzictwo architektoniczne
 • filozofia, deontologia
 • grafika komputerowa
 • tworzenie stron internetowych
 • jazda na rowerze
 • snowboarding
 • żeglarstwo
                           Aktualizacja: 15.06.2019 r.   Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander    Design AF